Skapa en naturvänlig trädgård: Locka fåglar, bin och fjärilar till din tomt

I en allt mer urbaniserad värld har växter, djur och insekter fått det svårare och svårare att klara sig. Många arter är utrotningshotade och de som finns kvar samlas oftast på några få ställen. Den biologiska mångfalden som insekter, fåglar och djur bidrar med är livsviktigt för planetens överlevnad, så det är någonting vi behöver ta hand om.

Genom att ha en naturvänlig trädgård kan du skapa en tillflyktsort för diverse djur, fåglar och insekter där de trivs och kan frodas. Genom att locka fåglar, bin och fjärilar till din trädgård ser du till att dina blommor och växter mår bra, samtidigt som du spelar en avgörande roll för den ekologiska balansen i din omgivning. Du får en vacker trädgård som du kan njuta av på en skön utestol, samtidigt som du gör en god gärning för miljön.

Fem tips för en lyckad trädgård

Här är några tips på hur du skapar en naturvänlig trädgård som lockar till sig liv och rörelse:

Välj lokala växter

Ett bra första steg är att välja lokala blommor och växter som naturligt förekommer i ditt område. De är nämligen anpassade till det lokala klimatet och klarar sig oftast bättre mot skadedjur, vilket eliminerar behovet av kemiska bekämpningsmedel. De attraherar också insekter, som i sin tur agerar födokälla för fåglar och annan fauna.

Plantera växter som lockar pollinatörer

Bin och fjärilar är livsviktiga pollinatörer för många växter, inklusive frukt- och grönsaksplantor. Att implementera nektarrika blommor i din trädgård gör att bin, fjärilar och andra pollinatörer dras till din trädgård. Det är bra, både för dina växter och runtomkringliggande natur, eftersom bina och fjärilarna arbetar över ett stort område.

Skapa egna vattenkällor i trädgården

Fåglar och insekter behöver tillgång till vatten för att dricka och bada. Om du ska skapa en naturvänlig trädgård är det därför väldigt bra att se till att det finns vattenkällor utspridda på marken. Det kan vara allt ifrån en liten damm, ett fågelbad eller bara en enkel skål med vatten.

Om du anlägger en damm eller liknande kan den även bli grogrund för grodor, vilket bidrar till en ännu bredare mångfald i din trädgård.

Sprid ut fågelholkar i trädgården

Ett bra sätt att säkerställa att du har gott om fåglar på din naturvänliga tomt är att sätta upp fågelholkar eller fågelbon. Här bosätter sig fåglarna och ruvar på sina ägg. När äggen kläckts och fågelungarna blivit tillräckligt gamla kommer de flyga iväg och påbörja sina egna liv.

En rekommendation för dig som är intresserad är att sätta upp en liten kamera i fågelholken. Då kan du se hur det går till från det att fågelmamman flyttar in tills ungarna flyttar ut. Det är väldigt fascinerande!

Undvik att använda kemikalier

Det är väldigt viktigt att du undviker att använda bekämpningsmedel i din trädgård, då det kan skada insekter, fåglar och djur. Det stör även den naturliga balansen som uppstått i din trädgårds ekosystem, vilket gör det allt svårare att hålla ordning på. Insekter och pollinatörer söker sig någon annanstans, vilket också gör att fåglarna flyttar.

Istället bör du använda odlingstekniker för skadedjursbekämpning, som bland annat samplantering samt plantera saker som lockar naturliga rovdjursinsekter som exempelvis nyckelpigor.